Bekijk uw kredietrapport – U heeft recht op één gratis kredietrapport per jaar van elk van de drie rapportagebureaus en het aanvragen van een krediet heeft geen invloed op uw kredietscore. Bekijk het rapport nauwkeurig. Betwist alle fouten die u aantreft. Dit is het dichtst bij een snelle kredietcorrectie. Het melden van onjuiste of verouderde informatie aan het kredietinformatiebureau zal uw score verbeteren zodra de valse informatie is verwijderd.

Betalingsherinneringen instellen – Schrijf betalingstermijnen op voor elke factuur in een planner of kalender en stel online herinneringen in. Consequent op tijd betalen van uw rekeningen kan uw score binnen enkele maanden verhogen.

Betaal meer dan één keer in een betalingscyclus- Als u het kunt betalen, betaalt u uw rekeningen elke twee weken in plaats van één keer per maand. Dit verlaagt uw kredietgebruik en verbetert zeker uw score.

Nog geen creditcard op zak? U kunt creditcard aanvragen op 123creditcardvergelijk.nl. U zult hier de beste credit- en debit cards vinden.

Neem contact op met uw schuldeisers-  Doe dit onmiddellijk om een betalingsplan op te stellen als u betalingstermijnen mist en uw maandelijkse facturen niet kunt betalen. Door uw probleem snel aan te pakken, kunt u de negatieve effecten van betalingsachterstanden en hoge openstaande saldi verminderen.

Pas spaarzaam nieuwe kredietaanvragen toe – hoewel het uw totale kredietlimiet verhoogt, schaadt het uw score als u binnen korte tijd meerdere nieuwe rekeningen aanvraagt of opent.

Creditcard regelen online

Sluit geen ongebruikte creditcardaccounts – De leeftijd van uw kredietgeschiedenis is belangrijk, en een langere geschiedenis is beter. Als u kredietrekeningen moet sluiten, sluit u nieuwere. Als een creditcard aanvragen niet lukt, dan kan er altijd gekozen worden voor een debit card.

Wees voorzichtig met het afbetalen van oude schulden – Als een schuld door de schuldeiser wordt “afgeschreven”, betekent dit dat hij geen verdere betalingen verwacht. Als u een betaling uitvoert op een in rekening gebrachte rekening, wordt de schuld opnieuw geactiveerd en wordt uw kredietscore verlaagd. Dit gebeurt vaak als er incassobureaus bij betrokken zijn.

Betaal eerst “Maxed Out” -kaarten – Als u meerdere creditcards gebruikt en het bedrag dat op een of meer verschuldigd is, dicht bij de kredietlimiet ligt, betaal die dan eerst om uw kredietgebruikspercentage te verlagen.

Diversifieer uw rekeningen – Uw kredietmix – hypotheek,  autoleningen , studieleningen en creditcards – telt voor 10% van uw kredietscore. Het toevoegen van een ander element aan de huidige mix helpt uw score, zolang u op tijd betaalt.